Welk Action Type ben jij?

Deze vragenlijst bevat 32 vragen over welk persoonlijkheidstype je bent.

 

Leeftijd

Deze vragenlijst is bedoeld voor alle sporters vanaf een jaar of 12. In sommige gevallen worden er moeilijke woorden gebruikt. Bij sommige vragen moet je een inschatting maken van hoe je je in de toekomst zal gedragen. Bij veel vragen wordt uitgegaan van het vermogen om je eigen gedrag te kunnen beoordelen. Daarom gelden de volgende regels ten aanzien van de leeftijd.

  • 15 jaar en ouder: zelfstandig invullen, zo nodig af en toe een moeilijk woord opzoeken

  • 12 tot 15 jaar: zorg dat er een volwassene in de buurt is, die je kan helpen met het geven van het antwoord dat jou het beste omschrijft

  • 11 jaar of jonger: alleen onder begeleiding van iemand die getraind is in psychodiagnostiek

 

Afnameduur

Gemiddeld kost de vragenlijst 15 minuten. Dat betekent dat sommige mensen er nog wat langer over doen. 

 

In één keer afmaken!

Zorg dat je de tijd hebt om de vragenlijst rustig in te vullen en in één keer af te maken. Als een vragenlijst niet helemaal is afgerond, worden de gegevens niet bewaard.

 

Klik op "Start" om te beginnen.